Mikael Wortmann
Forstander

Johnnie Frederiksen, efterskoleleder på Midtfyns Efterskole

Johnnie Vestergaard Frederiksen
Efterskoleleder

Martin Høegh Andersen
Adventure, Engelsk, Performance, Drama og Kontaktlærer

Jens Chr. Jensen
Parkour, Gymnastik, Spring, Adventure, Kontaktlærer

Jonathan Tjellesen
Danselærer

"Plyss"
Fodbold, Tysk, Kontaktlærer, TR.

Louise Høvsgaard
Matematik, Kulturfag, Kok Amok, Kontaktlærer

Stine Frederiksen
Dansk, Kontaktlærer.

Jonas Westermann
Gymnastik, Idræt, UU-Vejleder, Kontaktlærer

Nicolaj Clausen
Politi og Brand, Førstehjælp

Marie Retpen
Dansk, Kontaktlærer

Stefan Sparvath
Politi og Brand, Førstehjælp

Kristian Jakobsen
Fysik, Naturfag, kontaktlærer

Lotte Reiflin
Kontor

Lea Enemark
Kontor

Maria Casa
Kontor

Heidi Kargo Christensen
Køkken

Susanne Sørensen
Køkken

Majken Baadegaard
Køkken

Flemming Lilholt
Pedel