OBS 

Vi har på nuværende tidspunkt venteliste til vores 9. klasse i skoleåret 2021-22

Inden I søger optagelse er det vigtigt at besøge skolen.

Udfyld derefter nedenstående ansøgningsblanket elektronisk. Skolens kontor registrerer ansøgningerne efterhånden som de kommer ind, efter princippet "først til mølle". Så længe der er plads i det ønskede skoleår bekræftes det, at der er reserveret en plads. Herefter oprettes en venteliste.

Når indmeldelse er modtaget er der reserveret plads til eleven - I forbindelse med optagelse på Midtfyns Efterskole er vores procedure, at I kommer på besøg til en rundvisning og i den forbindelse har en samtale med vores efterskoleleder.

Herefter modtager I besked om, at eleven er optaget på skolen. Der opkræves indmeldelsesgebyr ved indmeldelse.

I maj måned inden skolestart afholdes "Nye elevers eftermiddag og aften". Dagen indledes med individuelle samtaler, hvor alle kommende elever snakker med en voksen fra skolen. Her opnås et indtryk af forventninger, styrkesider, interesser, faglige standpunkter osv. 

Optagelse

ANSØGNING OM OPTAGELSE PÅ MIDTFYNS EFTERSKOLE

Som værge/forældre for ovenfor tilmeldte elev indestår undertegnede for betaling af kr. 2.500,- ved afbrydelse af skoleophold i utide, til dækning af skolens omkostninger. Dette gælder også, hvis opholdet afbrydes fra skolens side pga. brud på skolens grundregler.

Undertegnede er desuden indforstået med, at den fulde ugepris samt den for skolen reducerede statsstøtte (ca. kr. 3.000 kr) betales, hvis eleven tages ud af skolen i en uge, fx til ferie med familien.

Indbetalt gebyr tilbagebetales ikke ved framelding.